Wróć

analiza SWOT

jedna z podstawowych analiz dotyczących obecnej i przyszłej sytuacji firmy, instytucji czy projektu. SWOT (z ang. Strenght (silne strony), Weeakness (słabe strony), Opportunities (szanse, okazje) i Threats (zagrożenia)). Analiza SWOT jest metodą identyfikacji słabych i silnych stron firmy oraz badania szans i zagrożeń, przed jakimi stoi. SWOT opiera się na podziale wszystkich czynników mających wpływ na bieżącą i przyszłą pozycję firmy na czynniki zewnętrzne i wewnętrzne w stosunku do firmy / instytucji. Zarówno jedne, jak i drugie mogą oddziaływać pozytywnie, jak i negatywnie.

Zacznij już teraz

Zarejestruj się na Wolne-moce

Darmowa rejestracja