Wróć

benchmarking

badania porównawcze - zaliczany jest do „miękkich” metod uczenia się i wprowadzania zmian w organizacji. Etymologia terminu „benchmarking” wywodzi się on od słowa „benchmark”, co oznacza punkt wyjściowy, punkt odniesienia, punkt orientacyjny lub przedmiot stanowiący bazę do porównań.

Zacznij już teraz

Zarejestruj się na Wolne-moce

Darmowa rejestracja