Wróć

EPP - polerowanie plazmowe

proces, podczas którego usuwa się kilku mikrometrów metalu, w wyniku czego obserwuje się wysoki połysk, uzyskuje się szorstkość do Ra = 0,08 mikron, usuwają się zadziory, stępiają się ostre krawędzi i polepsza się jakość powierzchni o 2 - 3 klasy od pierwotnej.

Metoda elektrolityczno-plazmowego polerowania (EPP) jest oparta o procesy elektrochemiczne zachodzące w cienkich warstwach wysokotemperaturowego gazu (plazmy), powstającej pod wpływem wysokiego napięcia i działającej na powierzchnię metalowej elektrody zanurzonej w roztworze. Efektem procesu powierzchnia metalu zostaje oczyszczona z obcych domieszek i warstewek gazów o grubości kilku mikrometrów, uzyskuje lustrzany połysk, staje się izotropowa (wolna od równoległych, ukierunkowanych rys charakterystycznych dla maszynowej obróbki), charakteryzuje się dobrą adhezją. Proces ten doskonale nadaje się do obróbki wstępnej powierzchni przeznaczonych do pokrycia technologią PVD, łącząc odtłuszczanie, wytrawianie i aktywację powierzchni.

Zastosowanie:

- plazmowe polerowanie stali nierdzewnej, stali konstrukcyjnej, metali kolorowych i stopów jak w inżynierii maszynowej, zarówno w przypadku towarów masowego oraz medycznego przeznaczenia;

- lustrzane polerowanie, elektroimpulsowe polerowanie, polerowania części o złożonym kształcie, polerowania drobnych części, finiszowe polerowanie;

- polerowanie, odtłuszczanie, aktywacja powierzchni przed zastosowaniem próżniowej lub galwanicznej powłoki.

- usuwanie nierówności, uzyskiwaniu ostrych krawędzi, trawieniu, odtłuszczaniu, przygotowaniu powierzchni do nanoszenia pokryć próżniowych oraz galwanizacji;

- polerowanie produktów gospodarstwa domowego, detali wykonanych ze stali nierdzewnej, biżuterii, kopert zegarków, branzolet, uchwytów, guzików, itd;

- polerowaniu łopatek turbin, trybów, wałów, koszyczków łożysk, armatury sanitarnej;

- polerowaniu sprzętu medycznego: instrumentów chirurgicznych, stomatologicznych, implantów, sztucznych zastawek;

- odzyskiwaniu własności powierzchni uszkodzonych w wyniku eksploatacji.

Zaletami procesu elektropolerowania :

- wysoka wydajność w porównaniu do polerowania mechanicznego;

- możliwość polerowania detali o skomplikowanych kształtach;

- brak wtrąceń mechanicznych w materiale polerowanym;

- bardzo wysoka jakość polerowanej powierzchni;

- krótki czas procesu;

- zabezpieczenie antykorozyjne i pasywacyjne warstwy polerowanej

 

Ponadto zaletą tej metody jest jej nieszkodliwość dla środowiska

W przeciwieństwie do procesu polerowania elektrochemicznego polerowanie elektrolityczno-plazmowe odbywa się w roztworze soli nieorganicznych, co jest bardziej bezpieczne dla środowiska i nie wymaga specjalnych urządzeń do oczyszczania.

Nie są w niej stosowane kwasy, zasady czy inne niebezpieczne substancje występujące w znacznych stężeniach. Usuwana z powierzchni cienka warstwa metalu zamieniana jest w wodorotlenek i może być łatwo wyizolowana i zniszczona. Proces przebiega w roztworze soli nieorganicznych; woda stosowana do płukania nie zawiera ciężkich metali i innych substancji, których koncentracja przekraczałaby dopuszczalną. Z tego powodu system ten może być stosowany w zakładach i laboratoriach nie posiadających własnego systemu oczyszczania ścieków.

Prostota procesu nie wymaga wysokich kwalifikacji od personelu nadzorującego.

Zacznij już teraz

Zarejestruj się na Wolne-moce

Darmowa rejestracja