Wróć

obróbka materiałów

zbiór procesów mających na celu kształtowanie elementów maszyn i urządzeń z materiałów konstrukcyjnych oraz narzędzi z materiałów narzędziowych. Kształtowanie następuje w wyniku zmiany wymiarów, kształtu, określonych cech (np. chropowatości) i innych właściwości użytkowych tych elementów. Rozróżniamy następujące rodzaje obróbki materiałów:

- ubytkową – polegającą na kształtowaniu elementów przez usunięcie nadmiaru materiału zwanego naddatkiem, np. obróbka skrawaniem lub erozyjna;

- bezubytkową – niezwiązaną z usuwaniem materiału, lecz z wykorzystaniem zjawiska odkształcenia plastycznego lub procesów nagrzewania i chłodzenia obrabianego materiału, np. obróbka cieplna, odlewanie, kucie i tłoczenie.

Podstawowymi metodami obróbki ubytkowej są:

- obróbka skrawaniem − polegająca na usunięciu z półfabrykatu wyjściowego zbędnego materiału w postaci wiórów za pomocą narzędzia skrawającego w celu uzyskania przedmiotu o wymaganym kształcie, wymiarach i odpowiedniej gładkości powierzchni;

- obróbka erozyjna – polegająca na spowodowaniu erozji materiałów pod wpływem dostarczonej energii (elektrycznej, chemicznej lub cieplnej), podczas której następuje odrywanie cząstek materiału, ich topienie i odparowanie.

Dominującą metodą kształtowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi jest obróbka skrawaniem, jednak do kształtowania twardych materiałów jest stosowana obróbka erozyjna.

W procesie obróbki są wykorzystywane różne narzędzia, a warunkiem koniecznym obróbki jest wzajemne przemieszczanie się narzędzia i obrabianego materiału. Jeżeli to przemieszczenie następuje dzięki energii wytwarzanej przez napęd maszyny (urządzenia), wówczas jest to obróbka maszynowa, a maszyna (urządzenie) nazywa się obrabiarką. Obrabiarki są stosowane do kształtowania elementów z różnych materiałów konstrukcyjnych za pomocą zamocowanych w nich narzędzi.

W zależności od metody kształtowania przedmiotów rozróżniamy obrabiarki:

- skrawające,

- do obróbki plastycznej,

- do obróbki erozyjnej.

W zależności od zastosowania rozróżniamy obrabiarki:

- ogólnego przeznaczenia – umożliwiające wykonywanie różnorodnych prac w ramach produkcji jednostkowej i małoseryjnej;

- specjalizowane – przeznaczone do wykonywania tylko określonych operacji w węższym zakresie, np. tokarko-frezarki,

- specjalne – stosowane w określonych gałęziach przemysłu, np. tokarki do obróbki kół wagonów kolejowych.

Zacznij już teraz

Zarejestruj się na Wolne-moce

Darmowa rejestracja