Wróć

obróbka mechaniczna / maszynowa

obróbka detali, podczas której następuje zmiana wymiarów obrabianego elementu lub materiału przez oddzielanie jego fragmentów lub wywieranie nacisku mechanicznego. Obróbka maszynowa jest często przeprowadzana w połączeniu z innymi rodzajami obróbki, np. podwyższoną temperaturą (obróbka termiczna) lub z użyciem czynników chemicznych (obróbka chemiczna).

Rozróżniamy rodzaje obróbki mechanicznej:

- cięcie – rozdzielanie materiału,

- gięcie – zmiana kształtu,

- skrawanie – usuwanie naddatku materiału,

- toczenie,

- frezowanie,

- szlifowanie,

- wiercenie,

- dłutowanie,

- szlifowanie,

- tłoczenie – zmiana kształtu,

- walcowanie i prasowanie – zmiana grubości i gęstości materiału,

- cięcie strumieniem,

- kucie.

Zacznij już teraz

Zarejestruj się na Wolne-moce

Darmowa rejestracja