Wróć

obróbka plastyczna metali

trwałe wywołanie zmiany kształtu i wymiarów obrabianego materiału w wyniku wywierania nacisku przekraczającego granicę plastyczności tego materiału.

 

Odkształceniu plastycznemu towarzyszy zmiana właściwości fizykochemicznych i mechanicznych oraz zmiana struktury wewnętrznej (wytworzenie naprężeń wewnętrznych) materiału i gładkości jego powierzchni.

 

Podstawowe rodzaje obróbki plastycznej:

- cięcie – rozdzielenie materiału bez powstawania wiórów przez wytworzenie w miejscu cięcia takich naprężeń, które powodują pęknięcie i rozdzielenie materiału;

- gięcie − trwała zmiana krzywizn obrabianego przedmiotu (najczęściej materiałów metalowych) przy zachowaniu jego niezmienionej grubości;

- tłoczenie − różnorodne procesy obróbki na zimno lub na gorąco obejmujące cięcie oraz kształtowanie plastyczne blach i taśm metalowych lub folii niemetalowych bez naruszenia spójności obrabianego materiału; tłoczenie najczęściej wykonuje się na prasach;

- kucie – nadawanie przedmiotowi kształtu i odpowiednich wymiarów poprzez ściskanie materiału między kowadłami lub matrycami.

Zacznij już teraz

Zarejestruj się na Wolne-moce

Darmowa rejestracja