Wróć

parametry skrawania

podstawowe parametry skrawania:

- prędkość skrawania – iloraz drogi, którą pokonuje krawędź skrawająca narzędzia w kierunku głównego ruchu roboczego, i czasu przebycia tej drogi; ruch główny jest najczęściej ruchem obrotowym lub prostoliniowym, a jego kierunek wyznacza wektor prędkości;

- głębokość skrawania − odległość między powierzchnią obrabianą a powierzchnią obrobioną;

- posuw – definiowany w zależności od kształtu narzędzia skrawającego i rodzaju obróbki jako:

posuw na obrót

przemieszczenie krawędzi skrawającej narzędzia na jeden obrót obrabianego przedmiotu (np. podczas toczenia) wyrażane w mm/obr,

posuw na ostrze – przemieszczenie przypadające na jedno ostrze narzędzia wyrażane w mm/ostrze (dla narzędzi wieloostrzowych, np. frezów),

posuw minutowy – prędkość ruchu posuwowego w mm/min,

posuw na podwójny skok narzędzia, np. w przypadku strugania, dłutowania.

Zacznij już teraz

Zarejestruj się na Wolne-moce

Darmowa rejestracja