Wróć

PN-EN ISO 16090-1:2018-05

bezpieczeństwo obrabiarek – centra obróbkowe, frezarki, obrabiarki przenośnikowe

cz.1. wymagania bezpieczeństwa

techniczne wymagania bezpieczeństwa i środki bezpieczeństwa do projektowania, konstruowania i dostarczania (łącznie z instalowaniem i demontażem, przygotowaniem do transportu i z konserwacją) frezarek stacjonarnych, łącznie z obrabiarkami zdolnymi do wykonywania operacji wiercenia, centrami obróbkowymi i obrabiarkami przenośnikowymi, które są przeznaczone do cięcia na zimno metali i innych niepalnych na zimno materiałów, z wyjątkiem drewna lub materiałów o właściwościach fizycznych podobnych do drewna, jak określono w EN 14618.

Obejmuje obrabiarki:

- frezarki i wytaczarki sterowane ręcznie, bez sterowania numerycznego;

- frezarki i wytaczarki sterowane ręcznie z ograniczoną możliwością sterowania numerycznego;

- frezarki sterowane numerycznie, centra obróbkowe;

- obrabiarki przenośnikowe i obrabiarki specjalnego przeznaczenia.


Dotyczy także obrabiarek wyposażonych w następujące urządzenia/ułatwienia:

- magazyn(y) narzędzi;

- zmieniacz(e) narzędzi;

- mechanizm(y) przenoszenia przedmiotu obrabianego;

- mechanizm(y) mocowania przedmiotu obrabianego;

- transporter(y) szlamu obróbkowego/wiórów;

- drzwi uruchamiane mechanicznie;

- dodatkowe wyposażenie do toczenia;

- dodatkowe wyposażenie do szlifowania.


Dokument dotyczy wszystkich znaczących zagrożeń, niebezpiecznych sytuacji i zdarzeń związanych z danym typem obrabiarek, mogącymi wystąpić podczas transportu, montażu i instalacji, ustawiania, eksploatacji, czyszczenia i konserwacji, rozwiązywania problemów, demontażu lub wyłączania zgodnie z ISO 12100, gdy obrabiarka jest wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem i w warunkach niewłaściwego użytkowania, które jest racjonalnie przewidywalne przez producenta.

Dokument zakłada dostęp do obrabiarki ze wszystkich kierunków i określono warunki dostępu do pozycji operatora. Dotyczy to także urządzeń do przenoszenia przedmiotu obrabianego, w tym urządzeń transportowych do załadunku/rozładunku, gdy są one integralną częścią obrabiarki.

Zacznij już teraz

Zarejestruj się na Wolne-moce

Darmowa rejestracja