Wróć

PRZEMYSŁ 4.0 - INDUSTRIE 4.0

czwarta rewolucja przemysłowa, określająca zmiany społeczne, przemysłowe i technologiczne wywołane cyfrową transformacją przemysłu. Przyjęła się powszechnie w Europie w drugiej połowie XXI wieku. Pojęcie PRZEMYSŁ 4.0 została wykreowana w trakcie prac zainicjowanych przez rząd niemiecki w 2010 r., dotyczących rozpoznania i analizy nadchodzących przełomowych zmian o strategicznym znaczeniu dla niemieckiej gospodarki.

W wyniku prac niemieckiego biznesu, przemysłu i nauki powstał opublikowany w 2013r. raport, przedstawiający rekomendacje dla wdrożenia programu nazwanego „Strategiczną inicjatywą INDUSTRIE 4.0”, w którym przedstawiono obraz nowej cyberfizycznej rzeczywistości, kształtowanej przez rewolucyjne zmiany w przemyśle.

Podstawą przemysłu na poziomie 4.0 są: krótszy cykl życia produktów, krótszy cykl wytwarzania, krótkie serie produkcji, zwiększony asortyment produktów, personalizacja wyrobów, integracja technologii informatycznej (IT) z operacyjną (OT), wzrost rozwoju urządzeń typu: automaty, roboty, chaboty, zmiana procesów wytwarzania na procesy o parametrach wysokiej produktywności i precyzji wykonania wyrobów.

PRZEMYSŁ 4.0 wskazuje na aspekt cyfryzacji produkcji, która jest związana z szerokim zakresem innowacji technicznych, wdrażanych w takich obszarach jak:

- generowanie, transfer i przetwarzanie danych,

- analityka dużych zasobów danych,

- łączenie i integracja świata wirtualnego i rzeczywistego,

- nowe technologie wytwarzania,

- nowe materiały.

PRZEMYSŁ 4.0 oznacza łączenie systemów oraz tworzenie sieci i integrację ludzi ze sterowanymi cyfrowo maszynami, szeroko wykorzystującymi Internet oraz technologie informacyjne. Poziom 4.0 należy rozumieć jako wspólny termin łączący technologię i organizację łańcucha wartości dodanej (collective term for technologies and concepts of value chain organization). Informacje i korelacja danych w PRZEMYSŁ 4.0 są wykorzystane w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca. PRZEMYSŁ 4.0 jest formą unifikacji świata maszyn i wirtualnego świata Internetu (także Internetu Rzeczy – Internet of Things) oraz technologii informacyjnej. PRZEMYSŁ 4.0 łączy maszyn w sieć, obejmującą również systemy zarządzania zasobami wytwórczymi i planowaniem produkcji.

Zacznij już teraz

Zarejestruj się na Wolne-moce

Darmowa rejestracja