Wróć

teoria ograniczeń - TOC

(ang. Theory Of Constraints) koncepcja zarządzania i doskonalenia organizacji, obejmująca wszystkie obszary przedsiębiorstw, jako podejście fundamentalnie bardzo logiczne i co do istoty proste. Stanowi, że każda organizacja czy firma jest jak łańcuch, czyli zespół połączonych ogniw. Każdy łańcuch ma jedno najsłabsze ogniwo. Jedynie wzmocnienie najsłabszego ogniwa pozwala zwiększyć siłę łańcucha jako całości (optimum globalne). TOC to proces ciągłego doskonalenia POOGI (ang. Process Of On-Going Improvement) oraz nowy model organizacji produkcji Werbel Bufor Lina (DBR – ang. Drum Buffor  Rope).

TOC opiera się na identyfikacji i wykorzystaniu wąskich gardeł, podaje rozwiązania i metody rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwami. Koncentruje wysiłki na problemach zanim nastąpią (a nie tak jak jest w Lean Management, szukaniu i niwelowaniu źródeł marnotrawstwa, które oceniane zgodnie z TOC powodują często obciążenia ekonomiczne i zasobowe).

TOC, lokalizuje wąskie gardło w produkcji, które jest wyznacznikiem wszelkich działań zakładu:

- dzięki metodzie: werbel – bufor – linia, pozwala na sterowanie przepływem materiałów w produkcji, a więc pozwala na zniwelowanie znacznych zapasów w toku, a przez to ograniczenie kosztów operacyjnych;

- steruje wielkością zapasów surowców, dzięki uzależnienia ich od możliwości produkcyjnych wąskiego gardła,

- steruje logistyką produkcji, by prace odbywały się jedynie nad częściami i elementami potrzebnymi (produkcja na zamówienia a nie na magazyn, obróbka tylko części dobrych jakościowo), co ogranicza koszty produkcji oraz ogranicza zapasy magazynowe wyrobów gotowych;

- pozwala na znaczne obniżenie kosztów w funkcjonowaniu utrzymania ruchu w zakładzie produkcyjnym (załączony artykuł "TOC w utrzymaniu ruchu);

TOC w zarządzaniu projektami, precyzuje zarządzanie projektami wg. ścieżki krytycznej, w której rozwiązuje problem zarządzania buforami. Podstawą harmonizowania projektów, jest czas wykonania poszczególnych ścieżek, a nie terminy ich ukończenia, pozwala to na znaczne skrócenie terminów ukończenia projektów.

TOC w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa, obejmuje rachunkowość zarządczą tzw. rachunkowością przerobu, opierając się na 3 wielkościach związanych z działalnością wytwórczą (bądź usługową) (przerób, zapasy, nakłady operacyjne), przekładających się bezpośrednio na wynik ekonomiczny przedsiębiorstwa (zysk NETTO, ROI, przepływ gotówki).
TOC w logistyce, podaje zasady funkcjonowania magazynowania i dystrybucji towarów.
TOC w marketingu i sprzedaży, stworzył tzw. "ofertę nie do odrzucenia", opierającą się również na ograniczeniach prowadzonych akcji marketingowych i sprzedażowych.
Przytoczone informacje to kompensum, jakie efekty uzyskujemy dzięki tej metodzie, a nie sposób postępowania. Uzyskane wyniki dzięki TOC są naprawdę imponujące. Przede wszystkim, zwiększenie produkcji bez dodatkowych inwestycji, ograniczenie zapasów, skrócenie czasu realizacji zamówień, możliwość szybkiego reagowania na potrzeby rynku (jak to jest AGILE – przedsiębiorstwo zwinne), itd.

Zacznij już teraz

Zarejestruj się na Wolne-moce

Darmowa rejestracja